Gemeente Best

“JNV stemt haar oplossingen af op onze wensen, de omvang en het gebruik van onze ruimtes”

De medewerkers van gemeente Best vergaderen steeds meer digitaal. Zelfs bij gemeenteraadsvergaderingen sluit wel eens een lid via Teams aan. Dat vraagt om professionele AV-apparatuur. JNV voorzag de afgelopen jaren de spreekkamers, vergaderruimtes en zelfs de raadszaal van de gemeente van passende en uniforme faciliteiten.

Frans Swiers, senior adviseur informatie- en automatiseringsmanagement bij gemeente Best: “Binnen gemeente Best zagen we bij collega’s een toenemende behoefte aan thuiswerken en de mogelijkheid om (deels) digitaal vergaderen. Met het oog hierop werkten we aan oplossingen om dit te vergemakkelijken. Zo voorzagen we al onze medewerkers van een mobiele device. De COVID-uitbraak zorgde voor een stroomversnelling: er moesten snel structurele oplossingen komen om digitaal te kunnen vergaderen. Wij schakelden JNV in om als AV-integrator onze fysieke ruimtes hierop in te richten.”

Het contact tussen gemeente Best en JNV bestaat al langere tijd. “Een aantal jaar geleden hielp JNV ons al om de raadszaal op een goede manier te voorzien van audio en video”, vertelt Frans. “Over deze samenwerking waren we erg tevreden. Mede hierdoor kozen we ook dit keer JNV als partner.”

Frans Swiers
Frans Swierssenior adviseur informatie- en automatiseringsmanagement

“JNV stemt haar oplossingen af op onze wensen, de omvang en het gebruik van onze ruimtes”

VAN SPREEKKAMER TOT RAADSZAAL

JNV hielp gemeente Best om haar spreekkamers en vergaderruimtes te voorzien van televisieschermen, camera’s en microfoons om digitaal te kunnen vergaderen. Frans: “JNV biedt niet zomaar apparatuur, maar écht een passende oplossing. Zo kwamen medewerkers van het bedrijf langs om de betreffende ruimtes te bekijken, onze wensen en het gebruik van de ruimtes te bespreken. Op basis daarvan gaven ze ons advies op maat. We willen gebruikers in elke ruimte dezelfde ervaring en kwaliteit bieden. Omdat niet elke ruimte hetzelfde is, stelde JNV hiervoor verschillende oplossingen voor. Waar in de kleinere spreekkamers een scherm met daaronder een soundbar met een geïntegreerde camera en microfoon uitkomst biedt, waren in grotere ruimtes bijvoorbeeld meerdere camera’s en plafondmicrofoons in de ruimte nodig om goed te kunnen vergaderen. Wel kozen we voor apparatuur van één merk en voor één uniforme bediening.”

Na het inrichten van de vergaderruimtes kwam het verzoek om ook de gemeenteraad te faciliteren op het gebied van online vergaderen. “Voorheen vergaderde de gemeenteraad altijd fysiek”, legt Frans uit. “Maar in de COVID-tijd is de wet aangepast, waardoor leden nu ook digitaal kunnen aansluiten. Om ervoor te zorgen dat ook de raad op professionele wijze digitaal kan vergaderen, stelde JNV een aantal aanpassingen voor op de bestaande apparatuur. Hierdoor kan men nu met één druk op de knop Teams inschakelen. Naast de raadszaal werden ook twee andere ruimtes die de raad veel gebruikt voorzien van de juiste voorzieningen. Ook hierbij ging het weer om maatwerk oplossingen. In één zaal installeerde JNV bijvoorbeeld halverwege een scherm, zodat ook de mensen achterin de zaal alles goed kunnen zien.”

Gebruiksvriendelijke bediening

De reacties van gebruikers op de apparatuur zijn positief. Frans: “Voor gebruikers is het belangrijk dat de apparatuur goed werkt en makkelijk te bedienen is. Om hiervoor te zorgen kozen we voor één uniforme manier van bedienen met een bedieningspaneel. Hierop kunnen gebruikers eenvoudig hun vergadering selecteren, waarna alle benodigde apparatuur automatisch wordt ingeschakeld. Daarnaast is het ook mogelijk om handmatig een presentatie te starten.”

Snelle service

Frans is tevreden over de samenwerking met JNV: “De samenwerking voelt niet als een klant-leverancier relatie, maar als een partnerschap. Ons contact is prettig, frequent en laagdrempelig. Wanneer er een verstoring is, is JNV bovendien snel en goed bereikbaar én in staat om snel te schakelen en een oplossing te bieden. Dat is belangrijk, want onze ruimtes zijn zo frequent bezet, dat het direct problemen oplevert wanneer apparatuur niet werkt. Ook complexe storingen kunnen de JNV-collega’s vaak direct verhelpen. Dit getuigt van het hoge kennisniveau binnen het bedrijf. Waar nodig schakelt JNV direct met de fabrikant van de apparatuur. Van deze korte lijnen profiteren wij mee. Op dit moment zijn we nog drie ruimtes samen met JNV aan het inrichten, waaronder de werkkamer van de burgemeester. Zo kan die hier ook op een prettige manier vergaderen via Teams.”

Graag inspireren we jou ook met slimme, innovatieve oplossingen die jouw verwachtingen overtreffen.

Neem contact op met onze smaakmakers.
Bel 073 6443 405 of stuur een e-mail naar info@jnv.nl